Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

.

                                                                                           

ПЕРЕЛІК ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ
ЯКІ ДЕЛЕГУЮТЬСЯ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.  Підготовка і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з цих питань, забезпечення виконання рішень ради.

2.  Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного  та культурного розвитку району,  загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.

3. Забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку території району, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів.

4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.

5.  Сприяння інвестиційній діяльності на території району.

6. Об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони  праці та охорони навколишнього природного середовища.

7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної  території, координація цієї роботи.

8. Затвердження  маршрутів   і  графіків  руху  місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.

9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

10. Організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.

11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищнимирадами.

12. Видача  замовникам  відповідно   до   законодавства   містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.

13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,  національно-культурних традицій населення,  художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських  та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді.

14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.

15. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідківнадзвичайних ситуацій відповідно до закону,   інформування про них населення, залучення у встановленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

16. Координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів.

17. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у   порядку   відшкодування   втрат   сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

 

___________________________________