Гайворонська районна рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

.

Переглядів: 608

Районна рада
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:


1. Директора Гайворонського навчально-виховного об'єднання №1 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної ради, Кіровоградської області.

2. Директора Гайворонського навчально-виховного об'єднання №2 "Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної ради, Кіровоградської області.

3. Директора Заваллівського навчально-виховного об'єднання  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної ради, Кіровоградської області.

4. Директора Хащуватського навчально-виховного об'єднання  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної ради, Кіровоградської області.


У конкурсі можуть брати участь особи які, вільно володіють українською мовою, є громадянами України, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра або спеціаліста та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на web-порталі Гайворонської районної ради (http://gayvoron-rayrada.gov.ua/) та в засобах масової інформації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради, яка знаходиться за адресою: м. Гайворон, площа Героїв Майдану, 5 каб. №8 такі документи:

-    копію паспорта громадянина України;
-    письмову заяву про участь у конкурсі;
-    копію (копії) документа (документів) про освіту;
-    згоду на збір та обробку персональних даних;
-    особову картку працівника (типової форми П2) з автобіографією;
-    копію військового квитка;
-    дві фотокартки  розміром 3х4 см;
- подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. 

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).


Додаткова інформація надається відділом
правового та інформаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради
за адресою: м. Гайворон, площа Героїв Майдану, 5 каб. №8, тел. 2-21-60.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директорів навчальних закладів Гайворонської районної ради Кіровоградської області 

І. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Форма правління в Україні.
3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
4. Об`єкти права власності Українського народу.
5. Найважливіші функції держави.
6. Державні символи України.
7. Конституційне право на працю.
8. Конституційне право на освіту.
9. Конституційне право на соціальний захист.
10. Конституційне право на охорону здоров'я.
11. Обов'язки громадянина України.
12. Повноваження Верховної Ради України.
13. Державний бюджет України.
14. Порядок обрання Президента України.
15. Повноваження Президента України.
16. Повноваження Кабінету Міністрів України.
17. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
18. Статус прокуратури України за Конституцією України.
19. Система судів в Україні.
20. Основні засади судочинства в Україні.
21. Система адміністративно-територіального устрою України.
22. Органи місцевого самоврядування в Україні.
23. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку знання
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
3. Основні принципи місцевого самоврядування.
4. Система місцевого самоврядування.
5. Органи місцевого самоврядування.
6. Сільський, селищний, міський голова.
7. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування.
8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
9. Статут територіальної громади села, селища, міста.
10. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.
11. Законодавство про місцеве самоврядування.
12. Повноваження сільських, селищних, міських рад.
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
14. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
15. Порядок формування рад.
16. Сесія ради, постійні комісії ради.
17. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
18. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті ради.
19. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
20. Право комунальної власності .
21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
22. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами.
24. Дострокове припинення повноважень ради, міського голови.

ІII. Питання на перевірку знання
Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
13. Вимоги до поведінки осіб.
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
19. Антикорупційна експертиза.
20. Спеціальна перевірка.
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

ІV. Законодавство України з питань освіти
1.    Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу (ст. 50, 51, 52 Закону України «Про освіту»).
2.    Органи управління освітою (ст. 11 Закону України «Про освіту»).
3.    Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 30, 31, 32, 33 Закону України «Про загальну середню освіту»).
4.    Типи загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
5.    Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).
6.    Діти, які потребують особливої уваги держави (розділ 5 Закону України «Про охорону дитинства»).
7.    Право на освіту (ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»).
8.    Соціально-педагогічний патронат в системі освіти (ст. 22 Закону України «Про освіту»).
9.    Форми навчання (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
10.    Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу (ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).
11. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти (ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту»).
12. Навчальні плани та навантаження учнів (ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту»).
13. Статус загальноосвітнього навчального закладу (ст. 10 Закону України «Про загальну середню освіту»).
14. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10 Конституції України).
15. Освітні рівні в Україні (п.1.ст. 30 Закону України «Про освіту»).
16. Основні принципи освіти (ст. 6 Закону України «Про освіту»).
17. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту»).
18. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5 Закону України «Про загальну середню освіту»).

V. Нормативно-правові акти України з питань освіти
1.    Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.
2.    Проведення атестації закладу освіти (наказ МОН України від 30.01.2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»).
3.    Основні принципи планування роботи навчального закладу (Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240).
4.    Механізм створення, ліквідації та реорганізації навчально-виховних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»).
5.    Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів (Наказ МОН України від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
6.    Структура та форми профільного навчання.
7.    Організація харчування в закладах освіти (спільний наказ МОН та МОЗ від.01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах).
8.    Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та суть. (Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів (Лист МОН України №1/9 – 318 від 03.07.2002).
9.    Організація роботи по контролю за навчальним процесом: види, методи та форми.
10.    Порядок ведення ділової документації у навчальних закладах (наказ МОН України від 23.06.2000 №240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів»).
11.    Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).
12.    Організація роботи з обдарованими дітьми.
13.    Порядок призначення та звільнення працівників навчальних закладів.
14.    Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.
15.    Обов’язки керівника навчального закладу.
16.    Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами (Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах").
17.    Організація роботи із звернення громадян у навчальному закладі (Закон України «Про звернення громадян», 1996).
18.    Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку  (Інструкція № 646).
19.    Види стимулювань та доплат працівникам навчальних закладів.
20.    Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
21.    Колегіальні органи навчального закладу та порядок їх функціонування.

« повернутися до списку новин