Гайворонська районна рада

.

Переглядів: 464

Міністерством юстиції України зареєстровано  «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Даний нормативно-правовий акт встановлює вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації, безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників  і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств.

Документ вимагає , у тому числі, необхідність  створення на підприємстві для кожного працівника здорових і безпечних умов праці.

При цьому зазначається необхідність дотримуватись основних принципів запобігання небезпекам:
- виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним;
- обмеження небезпек, яких уникнути неможливо;
- усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
- забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними;
- врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо.  
 

Працівники мають бути проінформовані  та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов'язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров'я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи.    

Роботодавець повинен забезпечити повну і вичерпну інформацію працівників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях.    Роботи підвищеної небезпеки виконуються за нарядами-допусками, оформленими в установленому порядку.    

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити  зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони.    

Шляхи евакуації і аварійні виходи мають забезпечуватися евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок.

Працівникам необхідно забезпечити можливість швидко і в повній безпеці залишити всі робочі місця.    

Облаштування всіх робочих зон повинно проводитись з урахуванням вимог Закону України «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Доступними для користування працівників з обмеженими фізичними можливостями повинні бути двері, переходи, сходи, душові приміщення, умивальники, туалети, якими вони користуються.      

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюється відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».    

Поява даного документа є проявом європейського напрямку в розробці нормативних документів з питань охорони праці та буде сприяти завданню з профілактики нещасних випадків на виробництві, що являється  найголовнішим і найбільш суспільно важливим у соціальному страхуванні від нещасного випадку.

__________________

 « повернутися до списку новин