Гайворонська районна рада

...

Мінсоцполитики наказом від 30.03.2017 № 526 затвердило в новій редакції Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі — Положення №526).

Дане Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці (далі — Інструкції), що діють в межах підприємства, установи, організації.

Вимоги Положення № 526 поширено на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю. Як і раніше, Інструкції розроблятимуть на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовують на підприємстві. Інструкції затверджує роботодавець. Вони є обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або виконавцями відповідних робіт на цьому підприємстві. Положення № 526 не змінює структуру Інструкції.

Як і раніше, вона матиме розділи: 
«Загальні положення»; 
«Вимоги безпеки перед початком роботи»;
«Вимоги безпеки під час роботи»;
«Вимоги безпеки після закінчення роботи»; 
«Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях».


 

За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи. Положенням № 526 уточнено строки перегляду Інструкцій. Інструкції переглядатимуть у строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки.

Нагадаємо, що раніше переглядали: інструкції що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, — в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років; інструкції, що діють на підприємстві, — в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою — не рідше одного разу на 3 роки. 

 

Начальник відділення- страховий експерт з охорони праці
Гайворонського відділення ВД  ФССНВ України            
                           

Анатолій Димарець